Η Ορθόδοξη Μαρτυρία στα Επίσημα Συνοδικά & Αρχιερατικά Κείμενα προς τους Ετερόδοξους της Δύσης (β')

Ιωάννης Λίτινας


    Στην προηγούμενη ενότητα προσεγγίσαμε ελάχιστα στο πνεύμα και ύφος της Εγκυκλίου του Μεγάλου Φωτίου με την οποία καταδικάζει τις καινοτομίες των παπικών και ιδιαιτέρως αυτή του filioque, αντιπαραθέτοντας ορθόδοξη επιχειρηματολογία. Είναι σημαντικό ακόμα να επισημανθεί, ότι την εν προκειμένω στάση και διδασκαλία του Αγίου υιοθέτησε ολόκληρη η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, καθώς διέκρινε στις διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αναθεματισμούς, την ιδία Αυτής φωνή και ανεγνώρισε αυτόν ως πρόμαχο της Ορθοδοξίας και προασπιστή των πιστών.
    Τα εγκώμια με τα οποία τον στεφανώνει στην αθάνατη υμνολογία Της είναι εξαίσιου κάλλους, ενώ τον κατατάσσει στη τιμητική χορεία των Ισαποστόλων και Ομολογητών. Ιδού μερικά: 
   «Ορθοδοξίας πρόμαχον, Ορθοδόξων προασπιστήν, Εκκλησίας στύλον και εδραίωμα, χάριτος όργανον, σκεύος εκλογής, θεόφθογγον κιθάραν του Πνεύματος, πυρίπνοον ρήτορα, σοφώτατον ιεράρχην, οικουμένης διδάσκαλον, λαμπρόν τω λόγω και τοις δόγμασι, στερρότατον αιρέσεων αντίπαλον, κατήγορον πλάνης αιρέσεως, Ορθοδοξίας θείον συνήγορον, φωτολόγον, φωτώνυμον κ.α.». 
     Στην Ιερά Ακολουθία που συνέταξε το 1891 ο Μητρ. Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος Τυπάλδος γράφει:

Αυτά θα είναι από 'δω και πέρα τα νέα, ώσπου να μας ΕΝΩΣΟΥΝ πλήρως με τις αιρέσεις!

Απαράδεκτο και οικουμενιστικό Δελτίο Τύπου της Ι. Μ. Κέρκυρας!

Ανθισμένη στάμνα

Ο κ. Νεκτάριος ευχήθηκε, η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

     Στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο αιρετικός επίσκοπος Γιβραλτάρ και Ευρώπης της Αγγλικανικής «Εκκλησίας» επισκέφθηκε τον μητρ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριο.
      Στο σχετικό, απαράδεκτο και οικουμενιστικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, διαβάζουμε ότι:
    1. «(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) πιστεύει στον διάλογο των καρδιών και της αγάπης».
     Δυστυχώς όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στην απαραίτητη προϋπόθεση του διαλόγου που είναι και η αλήθεια. Διαβάζουμε σχετικά στο άρθρο του π. Αγγέλου Αγγελακόπουλου με τίτλο «Συνέχιση ή διακοπή των διαλόγων με τους αιρετικούς;»:
     «Ὁ διάλογος θά πρέπει νά εἶναι διάλογος ἀγάπης ἀπό τή μιά πλευρά, ἀλλά καί ἀληθείας ἀπό τήν ἄλλη. «Ἀγαπῶντες ἐν ἀληθεία καί ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη». Ὁ διάλογος ὀφείλει νά ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἦταν καί θετικός, ἀλλά καί ἀρνητικός στόν διάλογο. Πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας διαλέχθηκε μέ τούς ἁμαρτωλούς π.χ. μέ τήν Σαμαρείτιδα. Ἀλλά, ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἦταν αὐτός, πού ἀρνήθηκε τόν διάλογο, π.χ. μέ τόν Πιλάτο καί τούς Ἀρχιερεῖς».
2. «(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) τόνισε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει συνεργασία καθότι αρκετοί μεικτοί γάμοι απαιτούν την στήριξη της οικογένειας από όλα τα χριστιανικά δόγματα».
Σχετικά με την απαγόρευση των μεικτών γάμων από τους Ιερούς Κανόνες, διαβάζουμε στο άρθρο του π. Αγγέλου Αγγελακόπουλου με τίτλο «Οι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τους μικτούς γάμους. Η οικονομία έγινε παρανομία»:
«Οἱ μικτοί γάμοι εἶναι ἕνα ἀπό τά μέσα, μέ τά ὁποῖα προσπαθεῖ ἡ ἀντίχριστη λεγομένη «Νέα Ἐποχή», ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά νοθεύσει καί νά ἀλλοιώσει τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Μέ τούς μικτούς γάμους προωθεῖται καί ἐφαρμόζεται ὁ λαϊκός Οἰκουμενισμός. Ἡ τέλεση μικτῶν γάμων σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ ἐγκύρου καί ὑποστατοῦ τοῦ βαπτίσματος καί τῶν ἄλλων μυστηρίων τοῦ αἱρετικοῦ καί κατ’ἐπέκτασιν ἀναγνώριση ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἱερωσύνης, Χάριτος καί μυστηρίων στήν αἵρεση».
«Σύμφωνα, ὅμως, μέ τήν κανονική ἀκρίβεια τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως θα δοῦμε πιο κάτω, οἱ μικτοί γάμοι ἀπαγορεύονται. Ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος θέλει νά ἔλθει εἰς γάμου κοινωνίαν μέ ἕναν αἱρετικό, ἀλλόθρησκο ἤ ἄπιστο, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τονίσει μέ ἀγάπη ὅτι ἡ τέλεση ἑνός τέτοιου γάμου πρέπει ὁπωσδήποτε νά διέλθει ἀπό τήν βασική προϋπόθεση ὅτι τό αἱρετικό, ἀλλόθρησκο ἤ ἄπιστο μέλος πρέπει νά ἀποκηρύξει τήν αἵρεση καί τήν πλάνη του γραπτῶς καί προφορικῶς, νά κατηχηθεῖ, νά βαπτισθεῖ, νά συμφωνήσει ὅτι τά παιδιά θά βαπτιστοῦν καί θά ἀνατραφοῦν μέ τό ὀρθόδοξο δόγμα καί ἔπειτα νά τελεσθεῖ ὁ γάμος».
3. «(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) ευχήθηκε η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί».
Όμως το λειτουργικό αίτημα «ὑπὲρ τῆς τῶν πάν­των ἑνώσεως» αναφέρεται στην ένωση πάντων των ανθρώπων εν­τὸς της Εκκλησίας και όχι στην ένωση Εκκλησιών διαφορετικού δό­γμα­τος.
«Ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι τὸ λειτουργικὸ αἴτημα «ὑπὲρ τῆς τῶν πάν­των ἑνώσεως» ἀναφέρεται στὴν ἕνωση πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν­τὸς τῆς Ἐκκλησίας[37] καὶ ὄχι στὴν ἕνωση Ἐκκλησιῶν διαφορετικοῦ δό­γμα­τος· ἄλλωστε ἡ φράση θὰ ἦταν «ὑπὲρ τῆς τῶν πασῶν [καὶ ὄχι «πάν­των»] ἑνώσεως», ἂν ἀναφερόταν σὲ Ἐκκλησίες. Ἡ ὀρθόδοξη Πί­στη παραδέχεται «ἀδιαίρετη διαίρεση» τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν οἱ ὁποῖες συναπαρτίζουν τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν, τὸ Σῶμα Χριστοῦ, χάρη στὴν ἑ­νότητα Πίστεως, Λατρείας καὶ Διοικήσεως. Λέγει χαρακτηριστι­κῶς ὁ Ἅγιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας: «[ Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ], ἀφοῦ ἐφύτευσε σὰν κάποιο Παράδεισο τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, μᾶς συγκέντρωσε ὅ­λους σὲ αὐτὲς καὶ ἔφτιαξε μία Ἐκκλησία στὴν Πίστη καὶ στὸ φρόνη­μα»[38]. Ὅσες χριστιανικὲς Κοινότητες ἔχουν διάφορη Πίστη δὲν εἶναι Ἐκκλησίες[39], διότι ἡ ἀλλοίωση στὴν Πίστη συνεπάγεται αἵρεση καὶ ἀποκόπτει ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ παραβλάπτει τὴν ἑνότητά της, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ξηρὰ ἀποχωριζόμενα κλήματα δὲν βλάπτουν τὴν Ἄμπελο, κατὰ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου[40]».
Διαβάσαμε στην Ιστοσελίδα της Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων imcorfu.gr:

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο επισκέφθηκε εθιμοτυπικά το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου 2020 ο επίσκοπος Γιβραλτάρ και Ευρώπης της Αγγλικανικής Εκκλησίας κ. Ρόμπερτ, ευρισκόμενος στην Κέρκυρα για να συναντήσει την αγγλικανική κοινότητα του νησιού.
[…]
Απαντώντας ο κ. Νεκτάριος, αφού καλωσόρισε τον αγγλικανό επίσκοπο, τόνισε ότι η Ορθοδοξία γνωρίζει τι την χωρίζει με τα υπόλοιπα δόγματα, όμως πιστεύει στον διάλογο των καρδιών και της αγάπης και τόνισε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει συνεργασία καθότι αρκετοί μεικτοί γάμοι απαιτούν την στήριξη της οικογένειας από όλα τα χριστιανικά δόγματα. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας επεσήμανε στον κ. Ρόμπερτ ότι οι καιροί χρειάζονται αλήθεια και ταπείνωση, για να έρθουν οι χριστιανοί πιο κοντά!
Ο κ. Νεκτάριος προσέφερε τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και ευχήθηκε η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί.

                                                                                   Πηγή: Ἑδῶ

Σύναξη Αμμάν: Επίθεση Ιλαρίωνα σε Βαρθολομαίο και προοπτική νέας συνάντησης


Ο επικεφαλής της Εκκλησίας των Τσεχικών Χωρών και της Σλοβακίας, ο Μητροπολίτης Rostislav, κατέστησε σαφές ότι θα συνεχιστούν συναντήσεις παρόμοιες με το Αμμάν. «Αισθάνομαι λήπη για το γεγονός ότι δεν δέχτηκαν όλες οι Τοπικές Εκκλησίες την πρόσκληση του Πατριάρχη Θεόφιλου για να συναντηθούν και να συζητήσουν πιεστικά ζητήματα και προβλήματα της σύγχρονης εκκλησιαστικής ζωής, της εσωτερικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μόνο η πρώτη σύνοδος - θα δούμε τι θα φέρει η επόμενη "ανέφερε ο Μητροπολίτης, ο οποίος και ο ίδιος παλιότερα είχε αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας.

Εάν ο Αδάμ μετανοούσε δεν θα εξωρίζετο από τον Παράδεισον!

Λόγος περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ
Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

Ομιλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ και ότι εάν μετανοούσε δεν θα εξωρίζετο από τον Παράδεισον.

Αδελφοί και πατέρες. Είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια, και μάλιστα μετάνοιαν από το βάθος της ψυχής και τοιαύτην όπως ο Λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε; Ακούστε τον ίδιον τον Απόστολο που λέγει «… πάσα αμαρτία εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει…».  Και πάλιν.

Τελευταίες πληροφορίες γύρω από την Σύναξη Προκαθημένων στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Στις 26 Φεβρουαρίου του 2020, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ θα συγκαλέσει Σύναξη Προκαθημένων των Τοπικών Εκκλησιών στο Αμμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας.
Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος θα παρευρεθεί στην Σύναξη το Αμμάν.

Η πρώτη αντιπροσωπεία που έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο Queen Alia που βρίσκεται κοντά στο Αμμάν της Ιορδανίας, ήταν από την Εκκλησία της Σερβίας. (προσθήκη 19:22 – Πατριάρχης Ειρηναίος, Μπάτσκας Ειρηναίος, Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος κ.α.)

Οι εχθρικές σχέσεις Παπισμού Ορθοδοξίας ΕΓΙΝΑΝ σχέσεις ..."αγάπης"!


katholikos episkopos

     Σε πρόσφατο δημοσίευμα είδαμε κληρικό του Μητροπολίτη Επιφανίου να αναφέρει το όνομα του Καθολικού Επισκόπου της περιφέρειας Κιέβου - Ζιτόμιρ, Επίσκοπο Τούλα Αλέξανδρο Γιαζλοβέτσκι.

    Πριν από λίγες ημέρες ο εν λόγω Καθολικός Επίσκοπος μιλώντας στο πρόγραμμα "Nash", αναφέρθηκε στις σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων Εκκλησιών.

    "Οι σχέσεις μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων ήταν διάφορες, από έχθρα και αμοιβαίες κατηγορίες έως κανονικές. Όμως η Καθολική Εκκλησία μετά την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, ξεκίνησε τις κανονικές σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Προσωπικά έχω καλούς φίλους μεταξύ των Ορθοδόξων Επισκόπων, με τους οποίους διατηρώ άριστες σχέσεις" - πρόσθεσε ο Επίσκοπος της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας...

Αυτά φέρνει στην Ελλάδα ο αρχιεπ. Ιερώνυμος!

Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα


    : Πρόσφατα στη Γαλλία κυκλοφορήθηκε το βιβλίο του Jean – Francois Colosimo «Η γαλλική θρησκεία» (“La religion francaise”, ed. cerf).

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

    Σε αυτό ο συγγραφέας περιγράφει γλαφυρά τον απηνή διωγμό που υφίστανται οι χριστιανικές αξίες στη Γαλλία κατά τα 230 τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον πιο μακρόχρονο διωγμό κατά των χριστιανών στην ιστορία της ανθρωπότητας, μετά από αυτούς στην αρχαία Ρώμη.
    Σκοπός των διωγμών είναι να επιβληθεί στους πολίτες η «Γαλλική θρησκεία», δια του «άθεου κράτους». Στα γαλλικά ονομάζεται «L’ Etat laique», που κατά τον ορισμό της Γαλλικής Ακαδημίας σημαίνει «Το κράτος ξένο προς κάθε ομολογία ή θρησκευτική διδασκαλία». Στην ουσία το ουδετερόθρησκο κράτος στη Γαλλία είναι ένα επιθετικά άθεο κράτος, που επεξέτεινε την ιδεολογία του σε όλους τους τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής και επέβαλε τον άθεο παιδικό σταθμό – από τριών ετών…-, την άθεη εκπαίδευση, τις άθεες τελετές, τους άθεους νόμους (σελ. 107 του βιβλίου).

Ο Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, 25 Φεβρουαρίου


Ευγενής καταγωγή
Ο Άγιος Ταράσιος, γεννήθηκε από γονείς αξιωματούχους. Καταγόταν από σειρά Πατρικίων. Ο πατέρας του, ονόματι Γεώργιος. έφθασε να ανεβεί μέχρι των θρόνων του κριτηρίου. Δίκαζε όλους εξ ίσου, με δικαιοσύνη, χωρίς να δέχεται δώρα, ούτε να υπολογίζει, αν εκείνοι, που δικάζονταν ήσαν πλούσιοι ή πτωχοί, άσημοι ή άνθρωποι περιωπής. Το δίκαιον στην κρίση του έλαμπε. Η μητέρα του Ταρασίου, ονόματι Ευκρατία, ήταν πολύ ευσεβής. Ανάτρεφε το παιδί της με νουθεσία Κυρίου και μόρφωση και ανατροφή χριστιανική. Ο Ταράσιος έγινε άξιος. Άνεβηκε στο αξίωμα των υπάτων. Έγινε ύπατος και τον εξέλεξαν και πρώτον γραμματέα των μυστικών του βασιλέως.


Καταρτίζεται, πνευματικώς
Πρόκοψε με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μαθήματα, με την ευσέβεια και την καθαρή συνείδηση, αφιέρωσε όλον τον εαυτόν του στον Θεό. Αν και βρισκόταν ακόμη στην τάξη των κοσμικών, όμως με πολιτισμένο και έκτακτο τρόπο, απομάκραινε τον εαυτό του από τον κοσμικό περισπασμό. Στόλιζε την ψυχή του με κείνα, που άρεσαν στο Θεό. Έγινε και προ της ιερωσύνης σκεύος Ιερό και εκλεκτό του Θεού. Γι' αυτόν, που ήταν ακόμη μεταξύ των λαϊκών, όλοι προέβλεπαν, ότι θα γίνει ποιμένας λογικών προβάτων. Όλοι είχαν την ελπίδα, ότι μέλλει να αναδειχθεί 
Οικουμενικός Πατριάρχης και με την λαμπρότητα του να φωτίσει όλον τον κόσμον. Διασκορπίζοντας δε όλο το σκότος των αιρετικών, να επαναφέρει το φως της Ορθοδόξου Πίστεως στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Η ελπίδα αυτή των πολλών δεν διαψεύστηκε. Πολύ σύντομα έγινε αυτό, που ποθούσαν.

Εάν είστε δειλοί, θα επικρατήσουν οι Οικουμενιστές και οι άθεοι!

«Ἐάν εἶστε δειλοί, νά τό θυμάστε· νά τό θυμάστε καί γράψατέ το…, θά ἐπικρατήσουν οἱ ἄθεοι.


«άν εστε δειλοί, νά τό θυμάστε· νά τό  θυμάστε καί γράψατέ το…, θά πικρατήσουν ο θεοι. 
Εάν εμείς οι χριστιανοί δεν ξυπνήσουμε και δε γίνουμε ήρωες, θα χάσουμε και την πατρίδα και τα σπίτια και τα πάντα. 
Ανδρείοι να είστε και να κοιτάτε ψηλά, προς τον ουρανό. 
Μόνον έτσι θα κατορθώσουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο, να καθαρίσουμε την Εκκλησία από τα ανάξια στελέχη της και να βαδίσουμε ψηλά προς έναν μεγάλο προορισμό που έχει η Εκκλησία και η φυλή μας...».

    Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης
                                                                                                                                   Πηγή: Εδώ

Σ΄ όλους μαζί θα φανεί ξαφνικά, και δε θα χρειαστεί να ρωτήσει κανείς αν είναι εδώ ή εκεί ο Χριστός.


«Τότε αν σας πει κανείς, «να, ο Χριστός είναι στα απόμερα δωμάτια, να, ο Χριστός βρίσκεται στην έρημο», μην πηγαίνετε να τον βρείτε» (Ματθ. 24, 26). Τα λέει αυτά ο Χριστός αναφερόμενος στη Δευτέρα Παρουσία Του και μιλά για τους ψευδοπροφήτες, τους ψευδόχριστους και για τον Αντίχριστο, για να μην πλανηθεί κανείς και πέσει στην παγίδα του. Επειδή λοιπόν θα έρθει ο Αντίχριστος πριν από την δεύτερη έλευση του Χριστού, για να μην πέσει κανείς στο στόμα του λύκου ενώ αναζητεί τον ποιμένα, γι” αυτό σου κάνω γνωστό ένα σημάδι που θα σε κάνει ικανό να καταλάβεις ότι ήρθε ο Ποιμένας (ο Χριστός).
Επειδή δηλαδή η πρώτη παρουσία Του στον κόσμο έγινε με τρόπο συγκαλυμμένο, και για να μη νομίσεις ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη, μας έδωσε το σημείο αυτό. Γιατί αυτή, η πρώτη, που πραγματοποιήθηκε με τρόπο συγκαλυμμένο, πολύ ορθά έγινε έτσι, αφού ο Χριστός ήλθε να αναζητήσει το απολωλός πρόβατο, αλλά όμως η δεύτερη δε θα γίνει κατά τον ίδιο τρόπο. Πώς θα γίνει όμως, πες μου:

"...δια της κλίμακος της Θείας Λειτουργίας"!


Ο Θεός κατεβαίνει στους ανθρώπους και ανεβαίνουν οι άνθρωποι σ’ Αυτόν, δια της κλίμακος της Θείας Λειτουργίας


 ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αρσενιος μποκαΌ Θεός κατεβαίνει στούς άνθρώπους καί άνεβαίνουν οί άνθρωποι σ’ Αύτόν, διά τής κλίμακος τής Θείας Λειτουργίας.
* * *
Καθώς τό μυστήριο τής μετανοίας είναι έκφρασις ταπεινώσεως καί προύπόθεσις τού έλέους τού Θεού, ο­μοίως καί ή ιερά θυσία τού Σωτήρος στήν Θεία Λει­τουργία, κρύβεται πάλι υπό μορφή ν ταπεινήν καί είναι ένα μυστήριο πνευματικής άναγεννήσεως του κόσμου.

Ένας επίκαιρος λόγος του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου


     Ἕνας ἐπίκαιρος λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου διὰ τὴν σημερινὴν κατάστασιν εἰς τὸν Ὁρθόδοξη χριστιανική κοινωνία

Πηγή ἐδῶ

Η πανορθόδοξη ανυποληψία Ιεραρχών και Πατριαρχών

π. Βσεβολόντ Τσάπλιν: «Αυτά που κάνουν οι Έλληνες Ιεράρχες είναι συνέπεια πνευματικής βλάβης», ἐπειδὴ  «κοινωνούν μαζικά σώμα και αίμα Χριστού  (ἐνῶ εἶναι)  άνθρωποι με φανερές αμετανόητες θανάσιμες αμαρτίες όπως ο οικουμενισμός»!!!


  Σχόλιο:     Ἂν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ρῶσος ἱερωμένος γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ἱεράρχες, τὸ ἴδιο καὶ περισσότερο δὲν ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Ρώσους Ἱεράρχες; Μήπως αὐτοὶ δὲν ἐνέχονται στὴν ἴδια θανάσιμη ἁμαρτία?

https://www.romfea.gr/images/article-images/2018/9/romfea/diafores33/tsaplin.JPG

    
Η συνέντευξη δόθηκε στο πρακτορείο-ιστοσελίδα Νοβοροσίν από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Βσεβολόντ Τσάπλιν του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτη.

Νοβοροσίν:  Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ αναγνώρισε τους σχισματικούς Ουκρανούς, ενώ πριν ένα χρόνο ίδιος ορκίστηκε αφοσίωση στον Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο και στην κανονική εκκλησία της Ουκρανίας. Υπάρχει κάποια εξήγηση σ’ αυτή τη πράξη και αν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση σ’ αυτό.

Δευτέρα της Τυρινής, της Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες  

"Τὸ ἔαρ μηνύουσα, ἤγγικεν αὕτη, ἡ νῦν προκαθάρσιος, Ἑβδομὰς ἡ πάνσεπτος, τῶν ἱερῶν Νηστειῶν, τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς, πάντων φωτίζουσα".Ο Ιησούς άρχισε να λέει στα πλήθη για τον Ιωάννη: Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο; Καλάμι που σαλεύεται από τον άνεμο; Αλλά, τι βγήκατε να δείτε; Άνθρωπον ντυμένον με πολυτελή ιμάτια; Δέστε, αυτοί που φορούν τα πολυτελή βρίσκονται στα παλάτια των βασιλιάδων.
Αλλά, τι βγήκατε να δείτε; Προφήτην; Σας λέω, ναι, και περισσότερο από προφήτην· επειδή, αυτός είναι για τον οποίο είναι γραμμένο: «Δέστε, εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο μου πριν [από την παρουσία τού] προσώπου σου, ο οποίος θα προπαρασκευάσει τον δρόμο σου μπροστά από σένα».

Και το ..."έργο" των Πανθρησκειαστών συνεχίζεται...!


Δείτε όμως  –στό τέλος του άρθρου–  τί έκαναν οι ..."φανατικοί" Ορθόδοξοι!


Κοινή εκδήλωση των θρησκειών στην Αλβανία για τα ορφανά παιδιά


diathriskeftiki 6

Γράφει ο π. Ηλίας Μάκος στην Romfea.gr
Τα Τμήματα Νέων και Γυναικών του Διαθρησκευτικού Συμβουλίου Αλβανίας, όπου συμμετέχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, οργάνωσαν κοινωνικο-πολιτιστική εκδήλωση για τα ορφανά παιδιά, στην περιοχή του Δυρραχίου, που πριν λίγους μήνες έζησαν έναν καταστροφικό σεισμό.

Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ενώθηκαν, για να χαρίσουν λίγες ξέγνοιαστες στιγμές στα ορφανά παιδιά, που τα στηρίζουν όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά και ηθικά.

Οι εκπρόσωποι των θρησκειών τους μοίρασαν δώρα, ενώ τα παιχνίδια, που οργανώθηκαν, όπως και το φαγητό, που προσφέρθηκε, έκαναν τα παιδάκια να αισθανθούν χαρούμενα και να ανοίξουν τις καρδούλες τους.


Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιόλογες και χρήσιμες, γιατί έχουν ως ουσιαστικό κέντρο την Αγάπη.

Και μάλιστα μιας αγάπης, που εκδηλώνεται προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα ορφανά παιδιά, που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Και ως σώματα και ως ψυχές.

Αυτά τα παιδάκια αισθάνονται αδύναμα από μόνα τους και θέλουν τα ίδια, το δείχνουν με τον τρόπο τους, να καθοδηγηθούν και να φωτισθούν από την αγάπη.

Επιθυμούν να γεμίσουν την καρδιά τους. Αναζητούν τη μεγάλη χαρά του χαμένου παραδείσου. Και όταν τη βρίσκουν νιώθουν ευτυχισμένα.

Χρέος όλων, λοιπόν, είναι, να καινουργιώσουν τη ζωή αυτών των παιδιών, δίνοντας βασική προτεραιότητα στην αγάπη, που δεν κάνει διακρίσεις, που δεν αποκλείει, που δεν διαχωρίζει, αλλά οδηγεί πάνω από την ομίχλη…


diathriskeftiki 1 


diathriskeftiki 1 

diathriskeftiki 1 
                                                                                                             Πηγή: Ἐδῶ
 

 Ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησ. Ἱστορία Νικηφόρου Κάλλιστου

     Ὅταν ἀπεχώρησε ὁ Εὐνόμιος ἀπὸ τὰ Σαμόσατα οἱ Ἀρειανοὶ τοποθέτησαν ἄλλον Ἐπίσκοπον, «Λούκιον ὄνομα, λύκον ὄντως καὶ οὐ ποιμένα. Τά γε μὴν πρόβατα, καίπερ ποιμένα μὴ ἔχοντες, ὅμως τὰ ποιμένων ἔδρων, ἄσυλον διατηροῦντες τὸ δόγμα τῆς πίστεως» (ὅπ. παρ., P.G. 146, 633D-636ΑΒ).
     Κάποια μέρα, δηλαδή, καὶ ἐνῶ τὰ παιδιὰ ἔπαιζαν πετώντας μιὰ σφαῖρα τὰ μὲν πρὸς τὰ δέ, περνοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Λούκιος. Καὶ συνέβη ἡ σφαῖρα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ χέρια ἑνὸς παιδιοῦ καὶ νὰ περάσει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τῆς ἡμιόνου στὴν ὁποία καθόταν ὁ ἐπίσκοπος Λούκιος. Καὶ τὰ παιδιὰ «ἀνωλόλυξαν» –ξεφώνησαν ἔντρομα– γιατί περνώντας κάτω ἀπὸ τὸ ζῶο τοῦ αἱρετικοῦ ἡ σφαῖρα, πίστεψαν ὅτι μολύνθηκε! (Καὶ πῶς θὰ παίξουν μετά!).

Αποδομώντας την αποδόμηση της θρησκευτικής παιδείας στα σχολεία

 Ὁμιλία τοῦ Ἰωάννη Μπεϊνᾶ


Εισήγηση στο 60ο συνέδριο του Τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου "Ο Μέγας Βασίλειος" με θέμα:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ:

 ΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ;


 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια - Κοινωνία και παιδεία. Φάση αποδόμησης
(30.12.2019),  Μέρος 3ο 
Πηγή: Ἐδῶ.

Επέπληξε ο Απόστολος Παύλος τον Απόστολο Πέτρο ως "κατεγνωσμένον";Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμ.Καθηγητὴς Α.Π.Θ.


 ΕΠΕΠΛΗΞΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕΤΡΟ
ΩΣ «ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ»;
(ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΑΤΑΣ 2, 11)


Ἑρμηνευτικὲς παρεκκλίσεις στὶς νεοελληνικὲς μεταφράσεις

 
«Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν» (Γαλ. 2, 11)


Εἰσαγωγικά

   Ἐπειδὴ ...ἑρμηνεύουμε καὶ σχολιάζουμε τὶς ἀποστολικὲς περικοπές, μερικὲς δὲ ἀπὸ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὴν Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως ἡ περικοπὴ Γαλ. 2, 16-20, μελετώντας τὴν συνάφειά της καὶ τὰ σχετικὰ ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα, ὅπως καὶ τὶς σύγχρονες μεταφράσεις στὴν νεοελληνική, βρεθήκαμε μπροστὰ στὸν θεωρούμενο ἔλεγχο ἢ τὴν ἐπίπληξη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Ἀπόστολο Πέτρο γιὰ τὸ γνωστὸ θέμα τῆς τηρήσεως τοῦ Ἰουδαϊκοῦ νόμου, ἰδιαίτερα τῆς περιτομῆς, ἀπὸ τοὺς ἐξ ἐθνῶν Χριστιανούς, ὅπως ἤθελαν οἱ ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοί, οἱ Ἰουδαΐζοντες.

     Αὐτοὶ ἀσκοῦσαν πίεση πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι, ἰδιαίτερα στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ λόγους οἰκονομίας καὶ ἀποφυγῆς ἐρίδων καὶ σκανδάλων ὑποχώρησαν κατ᾽ ἀρχὴν στὶς ἀπαιτήσεις τους, μέχρις ὅτου ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος τῶν Ἱεροσολύμων (49 μ.Χ.) δεχθεῖσα τὶς θέσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀπήλλαξε τοὺς ἐξ ἐθνῶν Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ περιτέμνωνται καὶ νὰ τηροῦν ὅλες τὶς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ὅπως ἀργία Σαββάτου, ἰουδαϊκὲς νηστεῖες καὶ ἑορτές, ἁγνισμοὺς καὶ καθαρισμούς, θυσίες ζώων κ.ἄ. Ἐξηκολούθησαν βέβαια ἠπιότερες καὶ μετὰ τὴν Σύνοδο οἱ ἀντιδράσεις.

Με σατανική μαεστρία μας οδηγούν οι Οικουμενιστές στην "ένωση", την οποία —οι ποιμένες με την εκκωφαντική σιωπή τους— επικροτούν!

Πάπας σε ορθόδοξους ιερείς και μοναχούς:
Σπόρος για την πλήρη ενότητα που ο Ιησούς επιθυμεί

Του Μανώλη Κείου

    Ο Πάπας Φραγκίσκος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες σε μια επίσκεψη μελέτης νέων ιερέων και μοναχών των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους ενθάρρυνε να μοιραστούν το δώρο του Πνεύματος καθώς μαθαίνουν περισσότερα για την Καθολική Εκκλησία.
Συγκεκριμένα, 18 νέοι ορθόδοξοι ιερείς και μοναχοί περνούν αυτήν την εβδομάδα στη Ρώμη κατόπιν πρόσκλησης του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας.
Η επίσκεψη μελέτης αποσκοπεί στην εμβάθυνση της κατανόησης της Καθολικής Εκκλησίας.